DziaLka do nabycia w miejscowości Warszawa o powierzchni 31562.00m2

DziaLka na sprzedazTrzmielowDopuszcza się usługi biurowe, handel oraz gastronomię jako funkcja uzupełniająca. Działka jest obecnie niezagospodarowana. Dopuszcza się usługi nieuciążliwe, związane z funkcjami z zakresu: handlu,. Koncepcja planu zagospodarowania przestrzennego przewiduje rozwój terenów przyległych pod zabudowę jednorodzinną oraz wielorodzinną. Gastronomii, zdrowia, oświaty, kultury, usług bytowych a także rzemiosła, opieki. Na sprzedaż teren inwestycyjny o metrażu 31562 m2 znajduje się na obszarze łuku siekierkowskiego, w cześci dla której nowy plan zogospodarowania przestrzennego przewiduje inwestycjeercyjne. Niniejsza informacja niestanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: marzena rudnicka (licencja nr: 7057). Przeznaczenie podstawowe pierwszej części działki to rozwój funkcji usługowych o znaczeniu ponadlokalnym, budowa obiektów z zakresu sportu, w tym sportu masowego, rekreacji, wypoczynku, rozrywki jak i funkcji wystawienniczej, edukacyjnej, hoi a także centrów kongresowych. W drugiej części działki miejscowy plan przewiduje rozwój funkcji usługowych-zabudowy, urządzeń a także obiektów z zakresu sportu, rekreacji, oświaty, kultury, nauki a także szkolnictwa wyższego, w tym: szkół wyższych, ośrodków naukowo-badawczych, domów akademickich, internatów, ośrodków konferencyjnych,. Maksymalna wysokość zabudowy to 12 m, z dopuszczeniem dominant wysokościowych.

Category: Bez kategorii | Tags: , , , | No comments yet


You must be logged in to post a comment.